Valbara poolkurser HT 2023

Här hittar du alla kurser som ingår i kurspoolen under höstterminen.

 • Anmäl dig till dessa kurser vid terminsstart direkt i Daisy, inte via antagning.se.
 • Kursinformation som är aktuell för dig som redan är student står i Daisy. 
 • Om det står ”stängd för anmälan” på kursen i utbildningskatalogen gäller det inte för dig - kursen är öppen för dig i Daisy.

Om kursval

 • Du måste uppfylla kursens förkunskapskrav. 
  Information om alla kurser vid DSV
 • Du kan välja examensarbete 15 hp
  Information om vad som gäller för examensarbete
 • WPROG2 är en fördjupning av WPROG1. 
  För att registrera dig på båda kurserna samma termin:
  1. registrera dig först på WPROG1,
  2. stäng fönstret och öppna det igen (eller backa i webbläsaren och ladda om sidan)
  3. registrera dig därefter på WPROG2.
 • Du kan inte registrera dig själv till MDI i Daisy. Kontakta studievägledningen för information och registrering. 
 • Vissa kurser har ett begränsat antal platser. Först-till-kvarn-principen gäller.
 • Du kan inte välja en kurs som du redan har fått betygsatt.
 • Gå till ditt program i utbildningskatalogen för att se hur många kurser du kan välja. 
 • Kontakta studentexpeditionen om du uppfyller förkunskapskraven men inte kan självregistrera dig.

Kurser på avancerad nivå

Vissa av kurserna i kurspoolen är på avancerad nivå (masternivå). I en kandidatexamen kan du ha med max 30 hp kurser på avancerad nivå. Förkunskapskraven för kurser på avancerad nivå är minst 90 hp data- och systemvetenskap och eventuellt ytterligare krav (se kursbeskrivningarna i Daisy).

Terminstider

Här hittar du exakta datum för terminer och perioder

Kurser som ges under period 1

BIDIS - Beslutstöd med affärssystem (distanskurs)
DIFO - Digital forensik
INTE - Introduktion till testning
KM - Knowledge management inom data- och systemvetenskap (distanskurs)
KP - Kognitionspsykologi inom människa- datorinteraktion
KRAV - Kravhantering
METOD - Vetenskaplig metodik och kommunikation

Kurser på avancerad nivå
DAMI - Data mining inom data- och systemvetenskap

Kurser som ges under period 2

BIGDATA - Big Data med NoSQL databaser
CPROG - Programmering i C och C++
ERP1 Affärssystem - användning och ledning
GIS - Globala informationssystem
ISBI - Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning
IOT – Internet of Things Services
PROP - Programspråk och programmeringsparadigmer
PROTO - Prototyper inom interaktionsdesign

Kurser på avancerad nivå
EDS - Entreprenörskap i det digitala samhället
EGOV - Öppen e-förvaltning och e-demokrati (distanskurs)
INTROSEC - Introduktion till informationssäkerhet
IS5 - Data warehousing
MGIT - Management av globala IT-resurser
OBIDAM - Hantering av stordata och öppen data (distanskurs)
SECORG - Informationssäkerhet i organisationer
TD - Thick data
QPROG - Kvantprogrammering

Kurser som ges under period 1 och 2

Dessa kurser går att läsa i valfri period under terminen: period 1 eller period 2 eller i 25 % studietakt under hela terminen.

PPL – Praktisk projektledning (distanskurs)
IPROG - Programmering för Internet (distanskurs)
MPROG - Programmering för mobiler (distanskurs)
WPROG1 - Webbutveckling I (distanskurs)
WPROG2 - Webbutveckling II (distanskurs)

 

Kontakt

Studievägledningen för kandidatprogram och kurser
På denna sida