Denny Vågerö, Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: E Dalin

The Scientist intervjuade Denny Vågerö om hur farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen.
Länk till intervjun i The Scientist

Om studien

Studien Paternal grandfather’s access to food predicts all-cause and cancer mortality in grandsons utgår från Uppsala Multigenerationella studie, som utförts av forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, i samarbete med forskare vid universiteten i Uppsala, London och Queensland.

Far- och morföräldrar (drygt 9 000 personer) har spårats bakåt i tiden och regional skördestatistik har använts för att avgöra tillgången på mat under deras uppväxt, perioden 1874-1910. Dödligheten bland deras barnbarn (drygt 11 000 personer) har följts upp mellan 1961 och 2015.

Studien publicerades i Nature Communications och är författad av Denny Vågerö och Vanda Aronsson vid Stockholms universitet samt Gerard van der Berg och Pia Pinger från universiteten i Bristol respektive Bonn.

Läs mer om studien på institutionens hemsida