Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Photo: Niklas Björling

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, utdelar årligen ett pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. I år har detta prestigefyllda forskarpris - CAN:s drogforskningspris - tilldelats professor Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsovetenskap, för sin värdefulla insats i den svenska alkoholforskningen.

Detta skedde vid den vartannat år återkommande nationella konferensen drogFOKUS, som är en  konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Årets konferens äger rum i Uppsala och innehåller ett fullspäckat program med presentationer av den senaste forskningen och av många lokala projekt och initiativ från hela Sverige.

Prismotivering

Sedan 2001 delar CAN ut Årets drogforskarpris. Årets motivering lyder (i korthet):

"Sammantaget har CAN:.s priskommitté funnit att Jukka Törrönens arbete på ett avgörande sätt stärker den svenska alkoholforskningen. Han fokuserar på centrala frågor för alkoholpolitiken idag och i framtiden. Hans breda kompetens som kvalitativ forskare, både teoretiskt och metodologiskt, kombinerat med hans omfattande erfarenhet av internationellt samarbete och komparativa projekt, stärker den svenska forskningens möjligheter att analysera sociala förändringsprocessers återverkan på alkoholområdet."

Om Jukka Törrönen

Jukka Törrönen är sedan 2006 professor vid Stockholms universitet, och har där varit aktiv inom olika aspekter av Alkohol- och drogforskning samt spelberoende. Följ länkarna nedan för mer information om hans forskningsprojekt och forskarprofil.

Läs mer: