Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv.

Läs mer:
Du hittar all information om programmet under Institutionen för pedagogik och didaktik: www.edu.su.se/pof

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet pedagogik, med breddning inom folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för arbete inom exempelvis utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag om hälsopedagogiska- och folkhälsofrågor. Tjänster kan finnas i såväl offentlig sektor (kommuner, landsting, statliga myndigheter) som privat sektor samt intresseorganisationer.

Du kan arbeta förebyggande, med samordning och planering av folkhälsopedagogiska insatser och projekt och som hälsoutvecklare inom exempelvis företagshälsovård.

Kandidatprogrammet ger dig också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.