Våra utbildningar

Är du nyfiken på vad det är som gör att en del människor är mer hälsosamma, mår bättre och lever längre liv än andra?

Sök bland våra utbildningar

Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige.
På den här sidan hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer. Du kan också läsa mer om våra utbildningar i Stockholms universitets utbildningskatalog

 
 

Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Två kandidatprogram, fristående kurser och flera spännande sommarkurser

Du kan välja mellan att läsa vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap (180 hp), vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (180 hp) eller någon av våra fristående kurser. Vi ger tre fristående kurser på grundnivå på höstterminen, och fyra sommarkurser.

Ansökan till sommarkurs öppnar 17 februari och ansökan till kandidatprogram öppnar 15 mars.

Läs mer om vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Läs mer om vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

Du kan läsa mer om våra fristående kurser på grundnivå och våra sommarkurser längre ned på denna sida.

Fristående kurser på grundnivå

Vi ger flera fristående kurser på grundnivå. Du kan läsa mer om dessa kurser i kurskatalogen genom att följa länkarna nedan.

Höstterminen 2023

Hälsans sociologi, 7.5 hp (PH31G0)

Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata, 7.5 hp (PH32G0)

Epidemiologisk utvecklilng, smittsamma sjukdomar och folkhälsa, 7.5 hp (PH34G0)

Vårterminen 2024

Folkhälsovetenskapens grunder (PH02G0)

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa (PH03G0)

Sociala faktorer och hälsa (PH04G0)

Folkhälsa och samhällets styrning (PH05G0)

Centrala teoretiska begrepp inom folkhälsovetenskapen (PH21G0)

Att mäta hälsan i befolkningen (PH22G0)

Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa (PH24G0)

Målkonflikter och folkhälsa (PH41G0)

Folkhälsovetenskaplig analys och prognos (PH42G0)

Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa (PH44G0)
 

 

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Där kan du välja att söka till två olika inriktningar: Individuella perspektiv eller Samhälleliga perspektiv. Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv. Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Utbildningen ges på engelska, och du hittar mer information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats: Courses and programmes

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Det är viktigt att du tittar på urvalskriterierna innan du ansöker till vårt masterprogram.
Här hittar du mer information om behörighetskraven och våra urvalskriterier:

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Fristående kurser på avancerad nivå

Vi ger varje hösttermin ett antal fristående kurser i folkhälsovetenskap på avancerad nivå. Du hittar det aktuella kursutbudet längst ned på sidan under "Sök bland våra utbildningar".

 
 

De kurser vi ger under masterprogrammets tredje termin ges även som fristående kurs, varje hösttermin.

Dessa kurser ges på engelska, och du hittar mer information om dem bakom länkarna till kurserna i utbildningskatalogen. Länkarna går till de engelska kurshemsidorna.

Hälsa och politik i välfärdsstaten, 7.5 hp (PH14A1)

Global hälsa i en föränderlig värld, 7.5 hp (PH15A1)

Psykologiska perspektiv på hälsa, 7.5 hp (PH16A1)

Stress, återhämtning och hälsa, 7.5 hp (PH17A1)

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser, 7.5 hp (PH18A1)

 

Utbildningen i folkhälsovetenskap på forskarnivå vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå

Photo: Ingmarie Andersson/Stockholm University

 

 

Sök bland våra utbildningar