Våra utbildningar

På Företagsekonomiska institutionen har vi två huvudämnen, Företagsekonomi och Reklam och PR. Inom dessa ämnen finns utbildningar på grund- och avancerad nivå. Forskarutbildning finns inom Företagsekonomi. På institutionen finns också ett chefsutvecklingsprogram, Executive MBA, som riktar sig till yrkesverksamma.

Sök bland våra utbildningar

 

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra.

En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig, att du ska kunna analysera, tolka och förändra samt ha en mångsidig bild av din omvärld.

Läs mer om ämnet företagsekonomi

Företagsekonomiska institutionen erbjuder ett brett utbud av kandidatprogram på grundnivå, d.v.s. utbildningar som inte kräver några tidigare studier på högskola.

Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring.
Läs mer om kandidatprogrammet i företagsekonomi

Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet 180 hp

Kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet erbjuder en unik inblick i företagets roll i den hållbara utvecklingen. Programmet kombinerar företagsekonomiska studier med praktisk filosofi och hållbarhetsvetenskap.
Läs mer om kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik 180 hp

Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra.
Läs mer om kandidatprogrammet i internationell företagsekonomi och politik

Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp

Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik.
Läs mer om kandidatprogrammet i ekonomi och IT

Om du inte vill läsa ett program har du möjlighet att läsa till en examen genom fristående kurser. Fristående kurser i företagsekonomi kan kombineras med kurser i andra ämnen till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kursernana som ingår i Företagsekonomi I, Företagsekonomi II och ett av kurspaketen Företagsekonomi III, totalt 90 hp, är examensgrundande och måste ingå in en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde från Stockholms universitet. Dessa kurser ingår i Kandidatprogrammet i företagsekonomi termin 1, 3 och 6.

Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp

Kurspaketet ger en helhetsbild av ämnet företagsekonomi. Kunskaper i organisation, redovisning, marknadsföring och finansiering lägger grunden till fortsatta studier i företagsekonomi.
Läs mer om kurspaketet

Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp

Kurspaketet består av de fyra delkurserna Redovisning II, Marknadsföring II, finansiering II och organisation II och ger fördjupad kunskap inom ämnets olika områden.
Läs mer om kurspaketet

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket 30 hp

Att använda redovisningsforskning, Att utföra redovisningsforskning, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket 30 hp

Introduction to Financial Derivatives, Empirical Finance, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Management, kurspaket 30 hp

Frontiers of Management research, Research Methods in Business Administration and Organization, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket 30 hp

Frontiers in Marketiong Research, Research Methods in Business Administration and Marketing, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet företagsekonomi så erbjuder vi även dessa kurspaket om 30 hp som kan ingå i kandidatexamen som valfria kurser. Dessa kurspaket ingår även i Kandidatprogram i företagsekonomi på termin 5 för de studenter som inte åker på utbytesstudier den terminen.

Finansiering, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning finansiering och innehåller kurserna Financial Reporting, Corporate Finance, Real Estate Finance and Investments,  och International Finance Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.
Läs mer om kurspaketet

Redovisning, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning redovisning och innehåller kurserna Financial Reporting, Operations management, Corporate Enterprise Analysis samt Performance Management. Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.
Läs mer om kurspaketet

Marknadsföring, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning marknadsföring och innehåller kurserna Corporate Social Responsibility, Brand Management and Sustainable Business Models, Internet Marketing, B2B Marketing, Sales & Account Mgt. Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.
Läs mer om kurspaketet

Organisation och Management, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning organisation och management och innehåller kurserna Fundamentals of Strategic Management, Entrepreneurship in Societal Change, Human Resource Management och Philosophy, Politics and Economics. Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.
Läs mer om kurspaketet

Dessa kvällskurser motsvarar kurserna som ingår i Företagsekonomi I kurspaket 30 hp och är examensgrundande.
Grundkurs i organisation ges höstterminer
Grundkurs i marknadsföring ges höstterminer
Grundkurs i redovisning ges vårterminer
Grundkurs i finansiering ges vårterminer (undervisningsspråk engelska)

Stockholm Business School erbjuder fem masterprogram i företagsekonomi där undervisningsspråket är på engelska. Alla program är uppbyggda enligt Bolognaprocessen för internationell kompatibilitet. De tvååriga programmen leder till en masterexamen.

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning 120 hp

Programmet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt och ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning.
Läs mer om masterprogram i redovisning och ekonomistyrning

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi 120 hp

Detta program ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare.
Läs mer om masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi

Masterprogram i management, organisation och samhälle 120 hp

Programmet är uppbyggt kring en rad samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv som gör det möjligt att problematisera och kritiskt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna arbetslivet, näringslivet och samhället, samt förstå hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer formas som tänkande, kännande och handlande människor.
Läs mer om masterprogrammet i management, organisation och samhälle

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

Utbildningen är uppbyggt kring många olika humanvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, kulturen och näringslivet. På så sätt får du förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor.
Läs mer om masterprogram i marknadsföring

Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning 120 hp

Masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning kommer att förbereda dig för en spännande och utmanande framtida karriär inom tjänster och tillverkning, i Sverige och runt om i världen.
Läs mer om masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) är ett akademiskt samarbete inom innovation och entreprenörskap mellan Stockholms universitet, Handelshögskola, Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga musikhögskolan och KTH.

Samarbetet ger studenter, antagna till ett master- eller kandidatprogram, tillgång till en rad kurser baserade på dessa institutioners expertis och kompetens inom innovation och entreprenörskap. Dessutom ges möjlighet att samarbeta med studenter från andra skolor.

Läs mer om SSES på den engelska webben

Är du intresserad av att forska inom företagsekonomi? Stockholm Business School erbjuder ett fullt finansierat, konkurrenskraftigt doktorandprogram med specialiseringar inom finansiering, management, marknadsföring och redovisning.

Som doktorand vid Stockholm Business School kommer du att ingå i en professionell akademiskt verksamhet som är engagerat i studier av människor, marknader och organisationer. Doktorander förväntas slutföra sin doktorsexamen under fyra år. Lediga doktorandplatser annonseras i januari, se Jobba hos oss.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Företagsekonomi (204 Kb)

Läs mer om forskarutbildningen på den engelska sidan

Läs mer om aktuella doktorandkurser på den engelska sidan

 

Reklam och PR

Reklam och PR är en viktig och central del av en organisations uppträdande på en marknad. Man kan säga att reklam och PR utgör den kommunikativa delen av en organisations framträdande i samhället. Du får genom studier av reklam och PR en djupare förståelse för de processer och strategier som ligger bakom all marknadskommunikation.
Läs mer om Reklam och PR

Möt en student

 

 

Vid Företagsekonomiska institutionen ger vi kandidatprogram på grundnivå, d.v.s. utbildningar som inte kräver några tidigare studier på högskola. Ett kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen.

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) 180 hp

Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI) är ett treårigt program som utbildar dig i att analysera och lösa kommunikativa utmaningar med hjälp av de visuella uttrycksmedlens fulla potential.
Läs mer om kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT 180 hp

MarkIT är en 3-årig utbildning i marknadskommunikation inom interaktiva medier. Du lär dig hur man från ett företags sida kommunicerar med kunder med hjälp av internet, mobila och sociala media.
Läs mer om kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

Om du inte vill läsa ett program har du möjlighet att läsa till en examen genom fristående kurser. Fristående kurser i reklam och PR kan kombineras med kurser i andra ämnen till en kandidatexamen med reklam och PR som huvudområde. Kursernana som ingår i Reklam och PR I, Reklam och PR II och Reklam och PR III, totalt 90 hp, är examensgrundande och måste ingå in en kandidatexamen med reklam och PR som huvudområde från Stockholms universitet (Dessa kurser ingår också i Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) termin 1, 4 och 6)

Reklam och PR I, kurspaket 30 hp

Grundläggande managment 7,5 hp, Grundläggande redovisning 7,5 hp, Grundläggande Marknadsföring 7,5 hp och Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp.
Läs mer om kurspaketet

Reklam och PR II, kurspaket 30 hp

Reklamstrategi 7,5 hp, Fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp, Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp och Kreativa processer 7,5 hp.
Läs mer om kurspaketet

Reklam och PR  III, kurspaket 30 hp

Slutprojekt i reklam och PR 7,5 hp, Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp och Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp.

Läs mer om kurspaketet

Stockholm Business School erbjuder ett masterprogram i reklam och PR där undervisningsspråket är på engelska. Det tvååriga programmet leder till en masterexamen i huvudområdet Reklam och PR.

Masterprogram i Marknadskommunikation 120 hp

Detta program utvärderar kritiskt både de klassiska och senaste marknadskommunikationsteorierna, så att du kan analysera moderna affärssituationer och erbjuda de mest lämpliga praktiska lösningarna.

Utbildningen utvecklar din förmåga att möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.
Läs mer om masterprogram i marknadskommunikation

 

 

Executive MBA

Executive MBA-programmet riktar sig till yrkesverksamma och är utformat enligt internationella riktlinjer. Utbildningen är ett vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat chefsutvecklingsprogram på deltid under cirka 21 månader.  Det är endast ett litet antal lärosäten i Sverige som kan erbjuda detta i egen regi. Utbildningen ges på svenska och engelska som språk.

Läs mer om Executive MBA

Sök bland våra utbildningar