Våra utbildningar

Vi erbjuder flera olika program och kurser för kandidat-, master- och PhD-examen. Våra utbildningar ger bred vetenskapligt grundad kunskap om samhället. Du hittar vårt utbildningsutbud genom Sök bland våra utbildningar.

Sök bland våra utbildningar

 

Studera på grundnivå

Våra program och kurser på grundnivå ger kandidatexamen i företagsekonomi eller i reklam och PR. Ett kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng.

Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring.
Läs mer om kandidatprogrammet i företagsekonomi

Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet 180 hp

Kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet erbjuder en unik inblick i företagets roll i den hållbara utvecklingen. Programmet kombinerar företagsekonomiska studier med praktisk filosofi och hållbarhetsvetenskap.
Läs mer om kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik 180 hp

Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra.
Läs mer om kandidatprogrammet i internationell företagsekonomi och politik

Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp

Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik.
Läs mer om kandidatprogrammet i ekonomi och IT

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) 180 hp

Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI) är ett treårigt program som utbildar dig i att analysera och lösa kommunikativa utmaningar med hjälp av de visuella uttrycksmedlens fulla potential. Kandidatprogrammet i marknadskommunikation ger en examen i Reklam och PR.
Läs mer om kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT 180 hp

MarkIT är en 3-årig utbildning i marknadskommunikation inom interaktiva medier. Du lär dig hur man från ett företags sida kommunicerar med kunder med hjälp av internet, mobila och sociala media.
Läs mer om kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

Om du inte vill läsa ett program har du möjlighet att läsa till en examen genom fristående kurser. Fristående kurser i företagsekonomi kan kombineras med kurser i andra ämnen till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kursernana som ingår i Företagsekonomi I, Företagsekonomi II och ett av kurspaketen Företagsekonomi III, totalt 90 hp, är examensgrundande och måste ingå in en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde från Stockholms universitet. Dessa kurser ingår i Kandidatprogrammet i företagsekonomi termin 1, 3 och 6.

Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp

Kurspaketet ger en helhetsbild av ämnet företagsekonomi. Kunskaper i organisation, redovisning, marknadsföring och finansiering lägger grunden till fortsatta studier i företagsekonomi.
Läs mer om kurspaketet

Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp

Kurspaketet består av de fyra delkurserna Redovisning II, Marknadsföring II, finansiering II och organisation II och ger fördjupad kunskap inom ämnets olika områden.
Läs mer om kurspaketet

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket 30 hp

Att använda redovisningsforskning, Att utföra redovisningsforskning, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket 30 hp

Introduction to Financial Derivatives, Empirical Finance, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Management, kurspaket 30 hp

Frontiers of Management research, Research Methods in Business Administration and Organization, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket 30 hp

Frontiers in Marketiong Research, Research Methods in Business Administration and Marketing, Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Läs mer om behörighet och anmälan

Om du har läst företagsekonomi hos oss och vill fördjupa dig i ämnet så kan du söka något av dessa kurspaket. För att vara behörig behöver du vissa kurser tidigare. Kurspaketen är 30 hp och kan ingå i kandidatexamen som valfria kurser. Dessa kurspaket ingår också i kandidatprogrammen på termin 5 för de studenter som inte åker på utbyte.

Finansiering, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning finansiering och innehåller kurserna Financial Reporting, Corporate Finance, Real Estate Finance and Investments,  och International Finance.
Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.
Läs mer om kurspaketet

Redovisning, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning redovisning och innehåller kurserna Financial Reporting, Operations management, Corporate Enterprise Analysis samt Performance Management.
Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.
Läs mer om kurspaketet

Marknadsföring, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning marknadsföring och innehåller kurserna Corporate Responsibility, Brand Management and Sustainable Business Models, Internet Marketing, B2B Marketing and Sales.
Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.
Läs mer om kurspaketet

Organisation och Management, kurspaket 30 hp

Fördjupning inom inriktning organisation och management och innehåller kurserna Corporate Responsibility, Entrepreneurship in Societal Change, Human Resource Management och Philosophy, Politics and Economics. Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.
Läs mer om kurspaketet

Kvällskurserna ges halvfart, på distans, med en tentamen på plats på campus. Kurserna motsvarar de kurser som ingår i Företagsekonomi I kurspaket 30 hp och är examensgrundande för en examen i företagsekonomi.

Grundkurs i organisation 7,5 hp ges höstterminer
Grundkurs i marknadsföring 7,5 hp ges höstterminer
Grundkurs i redovisning 7,5 hp ges vårterminer
Grundkurs i finansiering 7,5 hp ges vårterminer (undervisningsspråk engelska)

Om du inte vill läsa ett program har du möjlighet att läsa till en examen genom fristående kurser. Fristående kurser i reklam och PR kan kombineras med kurser i andra ämnen till en kandidatexamen med reklam och PR som huvudområde. Kursernana som ingår i Reklam och PR I, Reklam och PR II och Reklam och PR III, totalt 90 hp, är examensgrundande och måste ingå in en kandidatexamen med reklam och PR som huvudområde från Stockholms universitet (Dessa kurser ingår också i Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) termin 1, 4 och 6)

Reklam och PR I, kurspaket 30 hp

Grundläggande managment 7,5 hp, Grundläggande redovisning 7,5 hp, Grundläggande Marknadsföring 7,5 hp och Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp.
Läs mer om kurspaketet

Reklam och PR II, kurspaket 30 hp

Reklamstrategi 7,5 hp, Fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp, Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp och Kreativa processer 7,5 hp.
Läs mer om kurspaketet

Reklam och PR  III, kurspaket 30 hp

Slutprojekt i reklam och PR 7,5 hp, Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp och Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp.
Läs mer om kurspaketet

 

Studera på avancerad nivå

Vi erbjuder sex masterprogram där undervisningsspråket är engelska. Alla program är uppbyggda enligt Bolognaprocessen för internationell kompatibilitet. Våra olika masterprogram ger en examen i finansiell ekonomi, marknadsföring, managment, redovisning eller reklam och PR.

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning 120 hp

Programmet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt och ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning.
Läs mer om masterprogrammet i redovisning och ekonomistyrning

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi 120 hp

Detta program ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare.

Läs mer om masterprogrammet i bank och finans/finansiell ekonomi

Masterprogram i management, organisation och samhälle 120 hp

Programmet är uppbyggt kring en rad samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv som gör det möjligt att problematisera och kritiskt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna arbetslivet, näringslivet och samhället, samt förstå hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer formas som tänkande, kännande och handlande människor.
Läs mer om masterprogrammet i management, organisation och samhälle

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

Utbildningen är uppbyggt kring många olika humanvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, kulturen och näringslivet. På så sätt får du förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor.
Läs mer om masterprogrammet i marknadsföring

Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning 120 hp

Masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning kommer att förbereda dig för en spännande och utmanande framtida karriär inom tjänster och tillverkning, i Sverige och runt om i världen.
Läs mer om masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning

Masterprogram i Marknadskommunikation 120 hp

Detta program utvärderar kritiskt både de klassiska och senaste marknadskommunikationsteorierna, så att du kan analysera moderna affärssituationer och erbjuda de mest lämpliga praktiska lösningarna.

Utbildningen utvecklar din förmåga att möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt. Masterprogrammet i Marknadskommunikation leder till en master examen i Reklam och PR.

Läs mer om masterprogrammet i marknadskommunikation

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) är ett akademiskt samarbete inom innovation och entreprenörskap mellan Stockholms universitet, Handelshögskola, Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga musikhögskolan och KTH.

Samarbetet ger studenter, antagna till ett mastertprogram, tillgång till en rad kurser baserade på dessa institutioners expertis och kompetens inom innovation och entreprenörskap. Dessutom ges möjlighet att samarbeta med studenter från andra skolor.

Läs mer om SSES-kurserna på den engelska webben

 

Forskarutbildning

Stockholm Business School erbjuder doktorandprogram i två forskarutbildningsämnen, finansiell ekonomi och företagsekonomi. Lediga doktorandplatser annonseras i januari, se Jobba hos oss.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Företagsekonomi (129 Kb)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Finansiell ekonomi (157 Kb)

Läs mer om forskarutbildningen på den engelska sidan

Läs mer om aktuella doktorandkurser på den engelska sidan

 

Executive MBA

Executive MBA-programmet riktar sig till yrkesverksamma och är ett examensinriktat chefsutvecklingsprogram på deltid under cirka 21 månader. Undervisningsspråk är både svenska och engelska.

Läs mer om Executive MBA

 

 

 

Sök bland våra utbildningar