Studentliv

Studentliv vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet finns det tre föreningar knutna till institutionen som du kan engagera dig i: studentrådet, ämnesföreningen lingonord och Humanistiska föreningen.

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet

Studentrådet är tillgängligt för dig som är student som har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen.

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

Studentexpeditioner
Studentexpeditioner

Studievägledare
Studievägledare

Studierektorer
Studierektorer

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

www.facebook.com/svefler