Våra utbildningar

  Svenska, Nordiska språk, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Lärarutbildningen

  Alla våra utbildningar

  Leta utbildning i vår alfabetiska lista, eller gå direkt till program eller kurser (längre ned på sidan). På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen.

  Se även:

  Program

  Grundnivå
  Vi ger flera program på kandidatnivå: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner.
  Kandidatprogram

  Avancerad nivå
  Vi har ett gemensamt masterprogram i svenska för alla med kandidatexamen i svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk.
  Program avancerad nivå

  Kurser

  Vi ger flera olika kurser på grundnivå: nivå I, nivå II, nivå III, kandidatkurser och fristående kurser.
  Grundnivå

  Avancerad nivå: magisterkurser och fristående kurser som kan ingå i kandidatexamen.
  Kurser avancerad nivå

  Hur gör man då, när man ska börja plugga?

  Fem ansikten på studenter

  Vad behöver man tänka på när man ska börja plugga – eller fortsätta? Hur söker man, när får man veta om man är antagen, finns det reservplatser, finns det datorplatser på universitetet, vad är studentkonto, kan man få hjälp om man har dyslexi, hur söker man efter litteratur hos biblioteket ... osv.???

  Kontakt

  Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

  Studentexpeditioner
  Studentexpeditioner

  Studievägledare
  Studievägledare

  Studierektorer
  Studierektorer

  Besöksadress
  Universitetsvägen 10 D
  Hus D, plan 3–6
  Södra huset
  Frescati

  Postadress
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  [Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
  Stockholms universitet
  106 91 STOCKHOLM

  Sök program & kurser
  Dagens schema
  Mondo
  Vill studera - samlad information

  institutionens

  Alla våra utbildningar

  institutionens

  Lediga studieplatser
  aktivera ditt universitetskonto
  Mina studier
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  SU Play
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Tre utropstecken grönt gult rött

  Har du anmält till SAMIR?

  SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

  www.facebook.com/svefler