Våra utbildningar

Schema

Scheman ht -18

De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

Svenska, Nordiska språk, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Lärarutbildningen

Alla våra utbildningar

Leta utbildning i vår alfabetiska lista, eller gå direkt till program eller kurser (längre ned på sidan). På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen.

Se även:

Program

Grundnivå
Vi ger flera program på kandidatnivå: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner.
Kandidatprogram

Avancerad nivå
Vi har ett gemensamt masterprogram i svenska för alla med kandidatexamen i svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk.
Program avancerad nivå

Kurser

Vi ger flera olika kurser på grundnivå: nivå I, nivå II, nivå III, kandidatkurser och fristående kurser.
Grundnivå

Avancerad nivå: magisterkurser och fristående kurser som kan ingå i kandidatexamen.
Kurser avancerad nivå

Hur gör man då, när man ska börja plugga?

Fem ansikten på studenter

Vad behöver man tänka på när man ska börja plugga – eller fortsätta? Hur söker man, när får man veta om man är antagen, finns det reservplatser, finns det datorplatser på universitetet, vad är studentkonto, kan man få hjälp om man har dyslexi, hur söker man efter litteratur hos biblioteket ... osv.???

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

Studentexpeditioner
Studentexpeditioner

Studievägledare
Studievägledare

Studierektorer
Studierektorer

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler