Kurser avancerad nivå

Runforskning 1 – allmän del, AN, 7,5 hp (ht -18)

Kursen behandlar olika övergripande fenomen i runinskriftsmaterialet som helhet, särskilt utifrån ett skriftbruksperspektiv, t.ex. runorna som ett skriftsystem i förhållande till andra skriftsystem och andra semiotiska modaliteter, skriftens funktioner, skriftpraktiker och läs- och skrivkunnighet. Kursen innehåller också en introduktion till teorier om skriftsbruksforskning i vidare mening samt multimodal textforskning.

Utsnitt ur foto på runtsten U 177 Roslags-Kulla 3:1, Riksantikvarieämbetet.
Utsnitt ur foto på runtsten U 177 Roslags-Kulla 3:1, Riksantikvarieämbetet.
 
  • Vi ger kursen ht -18, period 2 på halvfart.
  • Vi ger inte kursen med undervisning vt -19, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7071

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Ht -18 Schema NS7071

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Runforskning 1 – allmän del

 

Litteratur

Litteratur NS7071 (223 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier AN allman Nordiska språk NS7060/NS7063/NS7065/NS7067/NS7069/NS7071/NS7095 (138 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontider
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstider
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adresser

Sök program & kurser
Sök program & kurser
Dagens schema
Mondo
Athena
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
SU Play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

www.facebook.com/svefler
youtube