Spk gammal

Styrdokument

Viktig studieinformation, schema, kursplan, utbildningsplan, litteratur, betyg

Här finns alla s.k. styrdokument för Språkkonsultprogrammet.

Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling

Ansökan/antagning Språkkonsult- programmet

Ett extra antagningsprov till restplatser på Språkkonsultprogrammet (start ht -18) sker lördag 11 augusti (kl. 10.00–17.00) i Ugglevikssalen på Stockholms universitet. Du som gjorde en sen anmälan senast den 27 juli på antagning.se och som är behörig, har fått en kallelse till provet.

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Sommartider 4 juni–26 augusti

Sommartider Britt Arvidsson 2018 (43 Kb)

Ordinarie tider

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Ess logotyp

Ess förenar språkkonsulter

Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) är yrkesföreningen för språkkonsulter i Sverige.

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler