Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet
Student som sitter och skriver. Foto: Eva Dalin

Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet

Kursen syftar till att ge verksamma språklärare ökad medvetenhet om bedömning av språkfärdighet samt kunskaper och färdigheter i att konstruera prov.

STUDIEVÄGLEDARE/STUDENTEXPEDITION KURSPAKET II & III, ÖVRIGA KURSER, LÄRARLYFTET, Provkonstruktion

Olivia Schlyter

Olivia Schlyter. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.sva.svefler@su.se

Inställda telefon- och besökstider torsdag 18 oktober.

Tfn: 08-16 11 96
Telefontid
Måndag 10–11
Tisdag 10–11, 15–16
Torsdag 10–11

Rum: D 606
Besökstid
Måndag 12.30–13.30
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.00

Adress

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler