Framträdande och retorik

Framträdande och retorik

Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och med kunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal. Kursen ger dig övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang. Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik.

Kursens teoretiska del behandlar retorik, samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen. Aspekter på roller och maktrelationer behandlas.

I kursens praktiska del utvecklar du din retoriska kompetens inom talgenrer och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom egna framträdanden och analys av andras framträdanden.

Framträdande och retorik: Förskollärare (inkl. ULV-studenter)

Framträdande och retorik: Grundlärare fritids

Framträdande och retorik: Yrkeslärare (inkl. VAL-studenter)

Framträdande och retorik: Ämneslärare

Kursadministratör Framträdande och retorik

Sofia Johansson

Sofia Johansson. Foto: Pia Nordin

E-post: sofia.johansson@su.se
Tfn: 08-674 72 65
Adress

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler