• Vi gav kursen för sista gången ht -14.
  • Kurskod: US306P och NSL306

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Ht -14 Schema US306P

Ht -14 Schema NSL306

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se ISD:s kurssida: US306P Svenska/svenska som andraspråk mångfaldens skola III, F–6

Kursplan NSL306 (182 Kb)

 

Litteratur

Litteratur US306P (60 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier US306P (215 Kb)

Betygskriterier NSL306 (54 Kb)

  

Delkurser

  • Språk och identitet, 5 hp (Svefler) (US306P)
  • Språkdidaktik och språkdidaktisk forskning 5 hp (ISD) (US306P)
  • Barnlitteratur i skola och samhälle 5 hp (Littvet.) (US306P)
  • Självständigt arbete, 15 hp (NSL306)