Lärarutb. Praktiska kurser

Praktisk retorik, 15 hp (vt -18, ht -18)

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik utgår från den klassiska retorikens teori och metod och behandlar retorikens utveckling till modern tid och den retoriska modellens tillämpning på vår tids kommunikation. Du lär dig att tillämpa retoriska begrepp och retorikens synsätt på vardagliga och professionella kommunikationssituationer, och analyserar och framför tal i olika situationer med olika syften och olika mottagare. Du arbetar praktiskt och redovisar ditt arbete i framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga inlämningsuppgifter.

Skrivande i yrkeslivet 1, 7,5 hp (vt -18, ht -18)

Kursen innehåller skrivuppgifter där genrer från yrkeslivet tränas. Du och dina studiekamrater diskuterar varandras texter vad gäller bl.a. funktion, genre- och mottagaranpassning, disposition, textbindning, stilnivå, språkriktighet och skrivregler. Kursen innehåller därför en orientering om bl.a. språknormer, grammatik och effektiv kommunikation. Kursen är lämplig för alla som behöver skriva i sitt arbete.

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 37 48
Rum: D 609
Besökstid
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.30

Adress

Studievägledare:

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler