Tre studenter runt ett bord i ett studierum.
  • Engelska kursnamnet: Professional Language Programme, 180 hp.
  • Programmet startade för sista gången HT17. Vi ger nu Kommunikatörsprogrammet.
  • Programkod: HKOMK
  • Webbplats: su.se/svefler/kalk

Bred kompetens i svenska och engelska

Du som går detta program får en bred kompetens i svenska och engelska för arbete som konsult eller som anställd inom affärskommunikation/Business Communication.

Först läser du lika mycket engelska som svenska i två år med inriktning på språkanvändning i arbetslivet.

Praktik i Sverige eller utomlands

Därefter kan du göra praktik på en arbetsplats i Sverige eller utomlands under drygt en halv termin.

Examensarbete och kandidatexamen

Återstående kurser, varav ett examensarbete, ger kandidatexamen i antingen svenska eller engelska.

Kursfördelning

Termin Hos oss Hos Engelska inst.
1 Svenska i arbetslivet I (ges inte längre)  
2   Professional English I
3 Svenska i arbetslivet II (ges inte längre)  
4   Professional English II
5 Breddningsstudier  
6 Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs

Bachelor's Course in Professional English

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema, kursplan, litteratur och betygskriterier

Se respektive kurssida i översikten ovan.

Utbildningsplan

Utbildningsplan HKOMK (antagna HT14, HT15)

Utbildningsplan HKOMK (antagna ht -16, ht -17) (226 Kb)

Information om Kandidatprogram i arbetslivskommunikation HKOMK (antagna fr.o.m. ht -13 tills vidare) (68 Kb)