Tre studenter runt ett bord i ett studierum.
  • Engelska kursnamnet: Professional Language Programme, 180 hp.
  • Programmet startar inte hösten 2018, utan kommer att läggas ner av ekonomiska skäl. Ett kommunikatörsprogram av liknande karaktär, men inte med samma kombination av svenska och engelska, planeras av Institutionen för svenska och flerspråkighet med preliminär första antagning höstterminen 2019. Närmare besked om detta kommer senare under hösten 2018.
  • Programkod: HKOMK
  • Webbplats: su.se/svefler/kalk

Bred kompetens i svenska och engelska

Du som går detta program får en bred kompetens i svenska och engelska för arbete som konsult eller som anställd inom affärskommunikation/Business Communication.

Först läser du lika mycket engelska som svenska i två år med inriktning på språkanvändning i arbetslivet.

Praktik i Sverige eller utomlands

Därefter kan du göra praktik på en arbetsplats i Sverige eller utomlands under drygt en halv termin.

Examensarbete och kandidatexamen

Återstående kurser, varav ett examensarbete, ger kandidatexamen i antingen svenska eller engelska.

Kursfördelning

Termin Hos oss Hos Engelska inst.
1 Svenska i arbetslivet I  
2   Professional English I
3 Svenska i arbetslivet II  
4   Professional English II
5 Breddningsstudier  
6 Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs

Bachelor's Course in Professional English

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema, kursplan, litteratur och betygskriterier

Se respektive kurssida:

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan HKOMK (antagna ht -14, ht -15) (166 Kb)

Utbildningsplan HKOMK (antagna ht -16, ht -17) (226 Kb)

Information om Kandidatprogram i arbetslivskommunikation HKOMK (antagna fr.o.m. ht -13 tills vidare) (68 Kb)