Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fler vägar in i läraryrket

Vill du prova på att läsa kurser för blivande förskollärare eller lärare? Saknar du akademiska meriter för att bli antagen till en kompletterande lärarutbildning? Eller har du redan lärarexamen och vill utöka din behörighet? Då kan Fler vägar in vara ett alternativ för dig.

Grupp glada studenter som promenerar.
Foto: Ingmarie Andersson

Fler vägar in är ett nationellt projekt som ska skapa fler alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare. Inom Fler vägar in finns kortare kurser med flexibla upplägg som ska kunna tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram.

Kurserna kan också främja tillträde till kompletterande lärarprogram, exempelvis VAL (Vidareutbildning av lärare), KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Om du redan har en lärarexamen kan du läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet.

Du hittar det nationella kursutbudet på lararutbildning.nu 

Det är upp till varje enskilt lärosäte att fatta beslut om tillgodoräknanden av tidigare studier och erfarenheter. Det går därför inte att garantera att alla kurser som tas fram genom Fler vägar in kommer att kunna användas för tillgodoräknanden i alla lärarutbildningar vid samtliga lärosäten.  

 

 

Ansökan till höstterminen 2021 har stängt. Ansökningsperioden för vårterminen 2022 är öppen mellan den 15 september och den 15 oktober 2021. 

Du ansöker till kurserna på antagning.se. 

 

 

 

Det finns flera vägar till att få behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du kan ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter. Välkommen att kontakta oss för vägledning!

Besvara frågorna och skicka till e-post: flervagarin.lararvgl@su.se

  • Ditt namn, personnummer (om du har tidigare studiemeriter i Ladok) och din e-post.
  • Vad vill du veta mer om? Fler vägar in, VAL eller ULV?
  • Vilken examen är du intresserad av? Förskollärare, Grundlärare F-3/4-6/Fritidshem eller Ämneslärare?
  • Är du idag verksam som lärare eller förskollärare och undervisar enligt svensk läroplan? Ja/Nej/Vet ej
  • Beskrivning av din erfarenhet som lärare eller förskollärare och vilka ämnen/årskurser du vill bli behörig i.
 

Kontakt

På denna sida